Zima w mieście w Szkole Podstawowej nr 152

Godziny: 7:30-16:30

Termin: 28.01-8.02.2019

Szanowni Państwo,

W celu wniesienia opłaty za żywienie podczas „Zimy w Mieście” 2019 rodzice uczestników są zobowiązani  dokonać przelewu bankowego na wskazany (inny dla każdej placówki, do której zapisują dziecko) rachunek bankowy w wysokości 7 zł/dziennie w modułach turnusowych.

„Zima w Mieście” 2019 odbywa się w dwóch turnusach odpowiadających odpowiednio pierwszemu (5 dni roboczych: 28.01- 01.02.2019 r. – opłata 35 zł) i drugiemu ( 5 dni roboczych: 04.02- 08.02.2019 r. – opłata 35 zł)) tygodniowi  ferii zimowych.

W dniach 3 stycznia od godz. 10.00 – 10 stycznia do godz. 14.00. 2019 r. rodzice będą składali karty kwalifikacyjne w szkołach  wraz z potwierdzeniem wpłaty za żywienie.  To potwierdzenie jest warunkiem koniecznym kwalifikacji uczestnika do Programu.

Zwroty za niewykorzystane posiłki możliwe będą przez 30 od dnia zakończenia Programu tj. do dnia 10.03.2019 r. na wniosek pisemny rodzica ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne (zgłoszona nieobecność najpóźniej do 8.30  danego dnia).

Nr konta SP 152:39 1030 1508 0000 0005 5094 2004


Informacje ogólne

Zasady rektutacji

Regulamin FPE

Harmonogram zapisów Zima w mieście 2019