1. Wpłaty za obiady mogą być realizowane wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy
  2. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto szkoły.
  3. Płacąc za obiady przelewem sami Państwo odliczacie zwroty za odwołane obiady na podstawie wysłanych smsów.
  4. W przypadku wpłacenia kwoty niższej od wskazanej w tabeli i braku adnotacji o dniach odliczonych, z karty obiadowej wykreślone będą dni  w pierwszym i kolejnych tygodniach żywienia w danym miesiącu.
  5. W przypadku dużych opóźnień w dokonywaniu płatności, wydawanie obiadów zostanie wstrzymane.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy:

  • opłatę za miesiąc wrzesień należy dokonać do 5 września 2018 roku
  • opłatę za miesiąc styczeń należy dokonać do 5 stycznia 2019 roku
  • opłatę za pozostałe miesiące należy uiszczać z góry – do końca poprzedniego miesiąca.