Szanowni Państwo,
Od pewnego czasu wszyscy uczniowie klas 4 – 8 szkoły podstawowej mają możliwość korzystania z szafek uczniowskich i zostawiania części podręczników, zeszytów i innych pomocy w szkole. Niestety zdarzają się już przypadki zagubienia kluczyków do szafek. W takim przypadku isnieje możliwość dorobienia kluczyka przez szkołę. Wiąże się z tym koszt 20,00 PLN wpłata na rzecz Rady Rodziców.
W najbliższym czasie zostanie opracowany i przedstawiony społeczności szkolnej Regulamin użytkowania szafek.
Monika Mazanka
Dyrektor SP nr 152 w Warszawie