Najbliższe zebrania i dni otwarte

ZEBRANIA 23.01.2019 zebranie pierwsze półrocze 3.04.2019 zebranie półokresowe DNI OTWARTE 19.12.2018 6.03.2019 15.05.2019