ŚWIETLICA

czynna:

w  roku szkolnym 2017/2018

 w godz. 7.00 -  17.00

wpłat na rzecz świetlicy prosimy dokonywać na nr konta Rady Rodziców z adnotacją "świetlica"

  36 1160 2202 0000 0001 8136 4936