Prawa i warunki korzystania z biblioteki

1.   Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

2.   Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.

3.   Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami udostępniania    zbiorów.

4.   W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.

5.   Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.

6.   Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.

7.   Czytelnicy przebywający w bibliotece zobowiązani są do przestrzegania zaleceń bibliotekarza.

8.   W bibliotece panuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

Wypożyczanie książek i poszanowanie zbiorów

1.   Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.

2.   Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

3.   Jednorazowo można wypożyczyć do 3 książek na okres dwóch tygodni.

4.   Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.

5.   Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.

Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

6.    Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.