Podstawą odliczenia odwołanego obiadu jest zgłoszenie przez rodzica/opiekuna nieobecności dziecka.

Obiad należy odwołać wysyłając do godz. 9.00 sms-a pod numer:

723 247 457 (Uwaga! Nowy numer telefonu od 5.11.2018 r.)

W sms-sie prosimy podać imię nazwisko dziecko, klasę oraz dni, w które dziecko nie będzie jadło obiadu

np. Anna Nowak kl. 3b SP, odw. 18, 25 maja

W przypadku braku zgłoszenia sms-em jakiekolwiek odliczenia nie będą możliwe.

Zgłoszenie nieobecności u wychowawcy klasy nie jest równoznaczne z odwołaniem obiadu.

UWAGA!

Nie odpisujemy na sms-y i nie odsłuchujemy wiadomości głosowych. Prosimy nie nagrywać się na pocztę głosową. W razie pytań, prosimy o telefon

do sekretariatu szkoły 22 822 66 08 lub pod numer 723 247 457