Najbliższe zebrania i dni otwarte

ZEBRANIA

23.01.2019 zebranie pierwsze półrocze

3.04.2019 zebranie półokresowe

DNI OTWARTE

19.12.2018

6.03.2019

15.05.2019