Imię i nazwisko funkcja
Prezydium RR
Tomasz Kulpa przewodniczący RR
Rafał Kunaszewski v-ce przewodniczący RR
Edyta Kosałka skarbnik RR
Tomasz Żuk sekretarz RR
Komisja Rewizyjna RR
Andrzej Daniluk przewodniczący KR RR
Beata Zamrowska członek KR RR
Paweł Kowalski członek KR RR