Rada Rodziców (RR) przy Szkole Podstawowej nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie uprzejmie informuje, iż na podstawie uchwały nr 2 z dnia 17 września 2018 r., podjętej na posiedzeniu przedstawicieli rodziców reprezentujących 25 klas, w roku szkolnym 2018/2019 RR działa w następującym składzie:

Imię i nazwisko funkcja
Prezydium RR
Tomasz Kulpa przewodniczący RR
Rafał Kunaszewski v-ce przewodniczący RR
Edyta Kosałka skarbnik RR
Tomasz Żuk sekretarz RR
Komisja Rewizyjna RR
Andrzej Daniluk przewodniczący KR RR
Beata Zamrowska członek KR RR
Paweł Kowalski członek KR RR

Z uwagi na fakt, że nie wszyscy przedstawiciele klas byli na poprzednich zebraniach i nie posiadamy ich danych teleadresowych, prosimy przedstawicieli klas o kontakt z Sekretarzem RR i Sekretariatem Szkoły i o przekazanie swoich imion i nazwisk i adresów e-mail.

Rada Rodziców (RR) reprezentuje interesy Rodziców wszystkich klas naszej szkoły, zarówno na terenie Szkoły, jak i poza nią. Podejmowane działania RR mają na celu wsparcie rozwoju naszych dzieci, ich uzdolnień i pasji, poprawę bezpieczeństwa i wprowadzanie innowacji i udogodnień m.in. poprzez współtworzenie z Rada Pedagogiczną Programu Profilaktyczno-Wychowawczego. [wkrótce opublikujemy]

RR prowadzi stały dialog z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami, rozwiązując pilne i długofalowe problemy szkolne związane z uczniami, często zgłaszając Państwa pomysły, sugestie i zastrzeżenia.

RR gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które przeznaczone są wyłącznie na potrzeby uczniów naszej Szkoły. Będziemy w stanie, tak jak w ubiegłych latach, zdziałać wiele wspólnie z Szkołą tylko dzięki zaangażowaniu i pomocy finansowej nas wszystkich.

Poprzez działania RR wszyscy wspieramy i finansujemy różne szkolne akcje, inicjatywy i działania w tym białe i zielone szkoły, konkursy i zabawy itp.

Serdecznie zachęcamy wszystkich Rodziców i Nauczycieli do kierowania do nas wszelkich pomysłów, uwag oraz inicjatyw, w które RR mogłaby się zaangażować. Razem uda nam się zdziałać więcej! Prosimy się z nami kontaktować poprzez przedstawicieli swoich klas w RR lub po przez komunikator Librusa, a także bezpośrednio na zebraniach klasowych i posiedzeniach RR.

Decyzją nowej RR została utrzymana wysokość dobrowolnej składki na komitet rodzicielski w kwocie 150 zł na rok szkolny 2018/2019. W przypadku gdy kwota należności stanowi zbyt duże obciążenie finansowe, można dokonać wpłaty w niższej kwocie i rozbiciu na miesięczne raty.

Informacje dot. zasad funkcjonowania Rady rodziców znajda Państwo w załączonym podręczniku Poradnik Rady Rodziców.

Rada Rodziców SP nr 152 w Warszawie działa w oparciu o zatwierdzony 13.06.2018 r. Regulamin RR.