Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 152 im Marii Dąbrowskiej w Warszawie

mgr MONIKA MAZANKA

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 152 im Marii Dąbrowskiej w Warszawie

mgr JOANNA NIEWĘGŁOWSKA