Dotacja celowa

Nasza szkoła otrzymała dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Program ma na celu wspieranie organów prowadzących szkoły  w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W ramach programu ruszamy z pierwszą akcją :